Câu hỏi thường gặp – Đối tác Bán hàng

1. Dịch vụ Wowmelo

Đơn vị tiền tệ nào được chấp nhận bởi Wowmelo?

Hiện tại Wowmelo chỉ chấp nhận đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng.

2. Thông tin thanh toán

Nếu Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ Hỗ trợ mua sắm của Wowmelo, khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng?

Đối tác sẽ nhận được khoản thanh toán theo lịch được thống nhất khi ký Hợp đồng Hợp tác Thương Mại giữa hai bên. Thường tiền sẽ được chuyển sau khoảng hai (02) ngày làm việc ngay sau khi WowMelo nhận được thông báo xác nhận đơn hàng từ phía đối tác. WowMelo sẽ luôn thanh toán cho các đơn hàng được WowMelo cho phép sử dụng dịch vụ Hỗ trợ mua sắm. Việc này sẽ không liên quan tới cách mà Khách hàng chọn để thanh toán cho WowMelo.

Khi nào thì Khách hàng được hoàn tiền lại cho các yêu cầu trả hàng được chấp nhận?

Phụ thuộc vào việc Đối tác đã nhận được tiền từ WowMelo chưa và việc Wowmelo đã nhận được tiền từ Khách hàng chưa:

Đối tác đã nhận thanh toán

 • WowMelo đã nhận tiền từ Khách hàng: Đối tác hoàn trả cho Khách hàng
 • WowMelo chưa nhận tiền từ khách hàng: Đối tác hoàn trả cho WowMelo

Đối tác chưa nhận thanh toán

 • WowMelo đã nhận tiền từ Khách hàng: WowMelo hoàn trả cho Khách hàng
 • WowMelo chưa nhận tiền từ khách hàng: Không cần hoàn trả; hóa đơn sẽ được cập nhật tự động

3. Hợp đồng /Thoả thuận với Wowmelo

WowMelo chịu trách nhiệm cho rủi ro liên quan tới gian lận như thế nào?

Đối tác Bán hàng của WowMelo được bảo vệ khỏi những rủi ro liên quan tới gian lận chỉ trong trường hợp Đối tác Bán hàng tuân thủ theo Chính sách giao hàng của WowMelo.

Những mặt hàng nào không được phép bán theo Thỏa thuận với WowMelo?

Thông tin chi tiết trong bản Hướng dẫn Đạo đức trong Kinh doanh của WowMelo.

4. Xử lý đơn hàng

Chúng tôi xác nhận đơn hàng như thế nào trong Cổng thông tin Đối tác Bán hàng (“Merchant Portal”)

Đơn hàng chưa xác nhận là đơn hàng được tạo tại bước Hoàn thiện đơn hàng (“Check-out”), nhưng chưa được hệ thống máy chủ xác nhận. Nếu Đối tác có Đơn hàng chưa xác nhận, Đối tác nên đưa vấn đề này cho nhân viên kỹ thuật của mình để xem xét trường hợp có lỗi API tiềm ẩn. Đối tác nên xử lý các đơn hàng này của Cổng thông tin Đối tác bán hàng.

Xác nhận đơn hàng đồng nghĩa với việc hàng hóa đã sẵn sàng có để chuyển đi cho Khách hàng. Thao tác xác nhận đơn hàng sẽ kích hoạt quy trình Mua lại đơn hàng nếu Khách hàng chọn sử dụng dịch vụ của WowMelo. Việc xác nhận đơn hàng cũng sẽ kích hoạt quy trình WowMelo thanh toán cho Đối tác Bán hàng.

Chúng tôi thêm hàng hóa, phí và mức chiết khấu cho Đơn hàng như thế nào?

Đối tác có thể chỉnh sửa chi tiết Đơn hàng trong Cổng thông tin Đối tác bán hàng. Đối tác có thể xóa, thêm, thay đổi tên hàng hóa, thông tin tham khảo, số lượng, giá hoặc mức chiết khấu tương ứng.

Đối tác không được phép tăng giá trị đơn hàng vượt quá giá trị được Khách hàng xác nhận tại thời điểm mua hàng. Nếu giá trị đơn hàng lớn hơn giá trị được Khách hàng xác nhận, tổng giá trị đơn hàng sẽ được bôi đỏ và Đối tác sẽ không thể lựa chọn nút “Lưu chỉnh sửa”.

Đơn hàng đã được xuất kho/giao vận:

Đối tác không được quyền chỉnh sửa tăng giá trị của đơn hàng đã được xuất kho, tuy nhiên Đối tác vẫn được phép thêm chiết khấu hoặc loại bỏ phí thu sau khi đơn hàng được xuất kho. Đối tác chỉ cần đăng nhập vào Cổng thông tin Đối tác, tìm đơn hàng cần được điều chỉnh và chọn thanh công cụ “Hoàn trả”: Đối tác sẽ được quyền yêu cầu hoàn trả cho Khách hàng số tiền không quá giá trị đơn hàng tương ứng.

Xóa đơn hàng khỏi Cổng thông tin Đối tác bán hàng như thế nào?

Nếu hàng hóa chưa được xuất kho, Đối tác vui lòng lựa chọn thanh “Xóa” để cập nhật hóa đơn và tài khoản cho Khách hàng. Nếu Khách hàng đã thanh toán, WowMelo sẽ xử lý yêu cầu hoàn trả tự động. Các đơn hàng bị xóa sẽ không được hiển thị trên Bản báo cáo tra soát chuyển tiền giữa 2 bên, nếu WowMelo chưa chuyển khoản tiền tương ứng cho Đơn hàng đó tới Đối tác.

Lùi hạn thanh toán trên hóa đơn như thế nào?

Nếu Khách hàng có thắc mắc liên quan tới hạn thanh toán, xin vui lòng hướng dẫn Khách hàng liên hệ với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của WowMelo. Nếu Đối tác có thắc mắc liên quan tới việc lùi hạn thanh toán, xin vui lòng liên hệ tới Bộ phận Hỗ trợ Đối tác.

Gửi lại hóa đơn đã được cập nhật cho Khách hàng như thế nào?

Đối tác chỉ cần lựa chọn thanh “Gửi lại hóa đơn” trên trang Đơn hàng. Hóa đơn mới sẽ được gửi tới email của Khách hàng.

5. Hoàn trả

Chúng tôi được đợi nhận lại hàng hoàn trả - chúng tôi nên xử lý hóa đơn như thế nào?

Vui lòng hướng dẫn Khách hàng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của WowMelo trong trường hợp hàng hoàn trả chưa được Đối tác nhận lại, mà đã quá hạn thanh toán.

Nếu Khách hàng có khiếu nại về Hóa đơn thì chúng tôi xử lý như thế nào?

Nếu Khách hàng có khiếu nại về Hóa đơn, vui lòng hướng dẫn Khách hàng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của WowMelo để được hỗ trợ thêm.

Điều chỉnh đơn hàng và hoàn trả một phần cho Đơn hàng trong Cổng thông tin Đối tác bán hàng?

 • Đối với các Đơn hàng chưa được xuất kho

  Vui lòng chọn “Điều chỉnh Đơn hàng”, Đối tác sẽ được quyền thay đổi Đơn hàng.

 • Đối với các Đơn hàng đã xuất kho

  Vui lòng chọn Đơn hàng tương ứng và chọn “Hoàn trả” trong phần “Đơn hàng”. Đối tác được quyền lựa chọn số tiền cần được hoàn trả cho Khách hàng. Khi số tiền hoàn trả được nhập nhau, vui lòng nhấp chọn “Hoàn trả”.

Gửi lại Hóa đơn đã được cập nhật cho Khách hàng như thế nào?

Trong trường hợp thắc mắc/khiếu nại đã được giải quyết và Khách hàng đã đồng ý thanh toán cho Hóa đơn mới, vui lòng hướng dẫn Khách hàng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của WowMelo.

6. Hồ sơ Kế toán

Chúng tôi nhận phần thanh toán cho các Đơn hàng sử dụng WowMelo khi nào?

Tất cả các đơn hàng được Kích hoạt sẽ được thanh toán gộp theo hạn thanh toán được thỏa thuận trong Hợp đồng Thỏa thuận Hợp tác Thương Mại giữa WowMelo và Đối tác.

Nếu Đối tác có thắc mắc liên quan tới hạn thanh toán, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Đối tác.

Chúng tôi nhận Bản báo cáo tra soát chuyển tiền như thế nào?

Cổng thông tin Đối tác bán hàng sẽ mặc định chiết xuất bản bản cáo sơ lược cho các khoản tiền ra-vào hàng tháng, Đối tác có thể chọn chiết xuất các bản báo cáo cho khoảng thời gian dài hơn. Đối tác có thể làm thao tác này bằng cách chọn “Lọc theo ngày” trong phần “Báo cáo tra soát chuyển tiền”.

Bản Báo cáo tra soát chuyển tiền có nội dung gì?

Khi Đối tác lựa chọn “Bản cáo tra soát chuyển tiền” tại đầu trang, Quý khách sẽ thấy danh sách thông tin về các khoản tiền thu chi, bao gồm ngày thu chi, thời gian bán hàng, nội dung giao dịch, doanh thu tổng, phí và tình trạng hoàn trả và số tiền được thu chi.

 • Tải file CVS cho Bản báo cáo tra soát chuyển tiền

  Đối tác có thể tải file CVS bao gồm thông tin tổng tiền và các giao dịch liên quan tới mỗi lần thu chi.

 • Tải file PDF cho Bản báo cáo tra soát chuyển tiền

  Đối tác có thể tải file PDF bao gồm thông tin tổng tiền của mỗi lần thu chi.

Rà soát giao dịch cho mỗi đợt chuyển tiền như thế nào?

Đối tác có thể xem danh sách các giao dịch của mỗi đợt chuyển tiền bằng cách nhấp chuột vào mã lệnh chuyển tiền.

Đường link dẫn tới Đơn hàng

Mỗi giao dịch sẽ được dẫn bằng đường link tới Đơn hàng tương ứng. Bằng cách nhấp chuột vào số Đơn hàng, Đối tác có thể thấy ngay lập tức thông tin Đơn hàng chi tiết và thông tin của lệnh chuyển tiền tương ứng.

7. Quản lý Người dùng

Người dùng đã đăng ký là ai?

Người dùng đã đăng ký là người có thể đăng nhập vào Hệ thống xử lý đơn hàng, Cổng thông tin Đối tác Bán hàng. Các người dùng khác nhau sẽ có các quyền/cấp độ được truy cập khác nhau, và thông tin địa chỉ email sẽ là thông tin sử dụng để nhận diện Người dùng. Khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Đối tác, Đối tác sẽ cần cung cấp thông tin nhận diện Người dùng đã đăng ký để đảm bảo rằng thông tin được yêu cầu cung cấp sẽ chỉ được đưa cho người có thẩm quyền.

Thêm Người dùng như thế nào?

Đối tác có thể thêm Người dùng mới để cho phép quyền truy cập vào Cổng thông tin Đối tác bán hàng qua Nhân viên Quản trị chỉ định bằng cách sử dụng nút “Mời Người dùng” trong phần “Người dùng”.

Đối tác cũng có thể hủy hoặc điều chỉnh quyền truy cập của các Người dùng hiện tại nếu tài khoản của Đối tác có chức năng/quyền hành cho phép điều đó.

Các tài khoản Người dùng khác nhau có quyền truy cập khác nhau như thế nào?

Người dùng Quản trị (Admin) sẽ có cấp độ truy cập khác. Người dùng Quản trị (Admin) sẽ tự động nhận quyền truy cập tất cả các ứng dụng và phiên bản cập nhật trong Cổng thông tin Đối tác bán hàng. Các Người dùng khác sẽ cần được ủy quyền để truy cập các phiên bản cập nhật.

Người dùng Quản trị (Admin) sẽ có quyền truy cập như sau:

 • Tất cả các ứng dụng và chức năng trong Cổng thông tin Đối tác bán hàng
 • Tất cả các phiên bản cập nhật mới nhất của các ứng dụng và chức năng, tuy nhiên các Người dùng khác sẽ cần Người dùng Quản trị cung cấp lại quyền truy cập

Đối tác cần có ít nhất một (01) Người dùng Quản trị (Admin), nhưng được phép có nhiều Người dùng Quản trị (Admin).

Điều chỉnh quyền truy cập

Người dùng thường, khác Người dùng Quản trị, sẽ cần sự cho phép để sử dụng mỗi ứng dụng riêng, như:

 • Lịch sử
 • Đơn hàng
 • Cài đặt
 • Khoản thanh toán
 • Người dùng

Quyền truy cập trong ứng dụng “Đơn hàng”

Trong phần ứng dụng “Đơn hàng”, Người dùng Quản trị (Admin) sẽ được cho phép quyền truy cập “Giới hạn” hoặc “Đầy đủ” cho Người dùng thông thường.

Quyền truy cập “Giới hạn” cho phép Người dùng những việc sau:

 • Xem đơn hàng
 • Gửi lại Hóa đơn
 • Điều chỉnh thông tin email của Khách hàng

Quyền truy cập “Giới hạn” KHÔNG cho phép Người dùng những việc sau:

 • Sử dụng các tính năng quản lý đơn hàng khác, ví dụ đánh dấu hàng đã xuất kho, hủy, hoàn trả hoặc nhả Đơn hàng.

Quyền truy cập “Đầy đủ” cho phép Người dùng xem và sử dụng tất cả các tính năng được nêu trên.

Chúng tôi kích hoạt người dùng trên Cổng thông tin Đối tác bán hàng như thế nào?

Khi Người dùng Quản trị thêm Người dùng mới vào Cổng thông tin Đối tác bán hàng, email tự động với đường link kích hoạt sẽ được gửi tới địa chỉ email của Người dùng mới. Người dùng mới cần nhấp vào đường link trong vòng bảy ngày. Trên trang Kích hoạt, Người dùng chỉ cần điền thông tin mật khẩu mới trước khi chọn “Chọn mật khẩu”. Tài khoản của Người dùng mới sẽ được Kích hoạt và Người dùng mới có thể đăng nhập vào Cổng thông tin Đối tác bán hàng của WowMelo.

Chúng tôi cài đặt lại mật khẩu như thế nào?

Đối tác chỉ cần lựa chọn “Quên mật khẩu” trên trang đăng nhập Cổng thông tin Đối tác bán hàng và điền thông tin địa chỉ email của Người dùng. Email hướng cài đặt lại mật khẩu sẽ được gửi tới địa chỉ email lựa chọn.

8. Thông tin Đối tác bán hàng

Thêm hình ảnh logo trên Hóa đơn như thế nào?

Trong phần “Cài đặt”, Người dùng (nếu được cấp quyền) sẽ có thể lựa chọn “Cài đặt Cửa hàng”. Kéo xuống tới phần “Logo” and nhấp chọn “Đăng tải logo” để đăng tải hình ảnh logo theo yêu cầu.

Chuyển nhượng Thỏa thuận Hợp tác Thương mại với WowMelo cho công ty khác như thế nào?

Vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác để được hướng dẫn trong trường hợp Đối tác muốn chuyển nhượng Thỏa thuận Hợp tác với WowMelo. Chúng tôi sẽ gửi tới Đối tác bản Thỏa thuận Chuyển nhượng để Đối tác điền thông tin và chuyển lại.

Cập nhật thông tin liên hệ của chúng tôi như thế nào?

Vui Vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Đối tác để được hướng dẫn cập nhật thông tin liên hệ.

Cập nhật thông tin liên hệ trên Hóa đơn gửi tới cho Khách hàng như thế nào?

Nếu được quyền truy cập, Người dùng hoặc Người dùng Quản trị (Admin) có thể cập nhật thông tin địa chỉ trong phần “Cài đặt”. Vui lòng lựa chọn “Cài đặt Cửa hàng” và kéo tới phần “Thông tin Cửa hàng”. Trong phần này, Đối tác có thể cài đặt thông tin liên hệ của mình.

Liên hệ với chúng tôi
Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.
    090 9011 869