WowMelo - The online payment platform for everyone

About WowMelo

Prepaid prepayment platform

Wowmelo là một trong những thành viên của được phát triển bởi Fram^. Chúng tôi ra đời với sứ mệnh xóa bỏ rào cản và tạo dựng niềm tin cho việc mua sắm trực tuyến ở Việt Nam – một thị trường đang bùng nổ phát triển mạnh mẽ. Với phương thức thanh toán đơn giản của Wowmelo, bạn được thử sản phẩm tại nhà trước khi quyết định chi trả, mà không phải trả thêm bất cứ chi phí phát sinh.

Fram^ là một công ty Thụy Điển trong lĩnh vực Phát triển Công nghệ Thông tin & Nôi Khởi Nghiệp (Venture Building) hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Fram ^ được thành lập và xây dựng bởi những con người đầy đam mê và tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nền tảng thanh toán mua trước trả sau

Our leaders


We are fram^ members

Founded by fram ^ - a Swedish technology corporation, listed on the Stockholm Stock Exchange specializing in venture capital investment in the fields of technology and e-commerce. In Vietnam, fram ^ has two branches in Ho Chi Minh and Da Nang with more than 120 top technology and financial employees.

Our partners


We are developing the partner network. In order to bring the most convenient payment for customers as well as promote sales for partners

Download App
Download App

Trải nghiệm mua sắm tuyệt vời hơn khi có Wowmelo

  • WowMelo 's payment method is simple and convenient for all cases because you do not need to go through many stages like traditional online payment methods.
  • You are able to try product before paying.
  • Ban có thể chọn thời điểm thanh toán từ 7 - 30 ngày sau ngày đặt hàng.

Wowmelo sẵn sàng hỗ trợ bạn !
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish