Privacy Policy

Privacy Policy

Effective as of 21 December 2018

Wowmelo Trading Limited Company (“Wowmelo,” “we” or “us”) values your privacy. This Website Privacy Policy (the “policy”) applies to www.wowmelo.com and any information associated with this Site. In this policy, we describe how we collect, use, and disclose information that we obtain about visitors to our Site. Again, please note that this policy is limited to data associated with this Site. www.customer.wowmelo.com và cho bất cứ thông tin nào được hiển thị trên trang web này. Chúng tôi sẽ miêu tả chi tiết trong chính sách này quy cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, cũng như việc cung cấp thông tin về Khách hàng truy cập website của WowMelo. Chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng chính sách này chỉ được áp dụng với các thông tin liên quan tới website của WowMelo.

By visiting the Site, you agree that your personal information will be handled as described in this policy. The www.wowmelo.com Website Terms of Use are incorporated by reference into this policy, and available on this Site. www.customer.wowmelo.com được kết hợp và tham khảo với Chính sách bảo mật này, và được cùng hiển thị trên trang web này.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT ABOUT YOU AND WHY?

Chúng tôi thu thập thông tin về Quý khách trực tiếp từ Quý khách, và thu thập tự động qua việc truy cập và sử dụng trình duyệt của Quý khách.

Information We Collect Directly From You

At this time, you can browse all portions of our Site without registering, however, this may change at any time and this policy will be updated to reflect the change. You may submit certain personal information to us in order to learn more about Wowmelo products and services, including contact details such as your name, address, email address, and phone number. We may also collect contact details and opinions you provide on our Site via forms, surveys, contests, user comments and other mechanisms.

Information We Collect Automatically

Chúng tôi có thể thu thập tự động các thông tin phi cá nhân để nhận dạng qua việc Quý khách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi bằng cookies, web beacons, tập tin log hoặc các công nghệ khác như tên miền, loại hình trình duyệt web và hệ điều hành máy tính, các trang web mà Quý khách truy cập, các đường link Quý khác nhấp vào và hoạt động khi sử dụng Dịch vụ, địa chỉ IP, thời gian truy cập trang web và URL giới thiệu, hoặc trang web dẫn bạn truy cập tới trang web của chúng tôi, ID điện thoại di động, vị trí địa lý và thông tin ngôn ngữ, tên và thông tin model của thiết bị sử dụng. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin này với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được về Quý khách hoặc do Quý khách cung cấp cho chúng tôi, bao gồm tên đăng nhập, tên đầy để và một số thông tin cá nhân khác. Vui lòng tham khảo phần “Cookies và các công nghệ khác” để biết thêm thông tin chi tiết.

HOW WE USE YOUR INFORMATION

We use your information, for the following purposes:

  • Với nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác để hỗ trợ trang web và có thể sẽ cung cấp thông tin chúng tôi thu thập được về Quý khách cho bên thứ 3, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu dịch vụ khách với mục đích để thực hiện các chức năng cho chúng tôi, tuy nhiên họ không được phép sử dụng các thông tin này cho các mục đích riêng.
  • Aggregate and Non-Personally Identifying Information We may share aggregate or non-personally identifying information about users with third parties for marketing, advertising, research or similar purposes.

OUR USE OF COOKIES AND OTHER TRACKING MECHANISMS

We and our third party service providers use cookies and other tracking mechanisms to track information about your use of our Site and to track users across unaffiliated sites. We may combine this information with other personal information we collect from you (and our third party service providers may do so on our behalf).

Currently, our systems do not recognize browser “do-not-track” requests. You may, however, disable certain tracking as discussed in this section (e.g., by disabling cookies).

Cookies

Cookies Cookies are alphanumeric identifiers that we transfer to your computer’s hard drive through your web browser for record-keeping purposes. Some cookies allow us to make it easier for you to navigate our Site, while others are used to enable a faster log-in process, or to allow us to track your activities at our Site. Most web browsers automatically accept cookies, but if you prefer, you can edit your browser options to block them in the future. The Help portion of the toolbar on most browsers will tell you how to do control cookies. Visitors to our Site who disable cookies will be able to browse certain areas of the Site, but some features may not function.

Clear GIFs

Clear GIFs are tiny graphics with a unique identifier, similar in function to cookies. In contrast to cookies, which are stored on your computer’s hard drive, clear GIFs are embedded invisibly on web pages. We may use clear GIFs (a.k.a. web beacons, web bugs or pixel tags), in connection with our Site to, among other things, track the activities of Site visitors, help us manage content, and compile statistics about Site usage.

Third Party Analytics

Our Site may contain links to third-party websites, including social media sites. Any access to and use of such linked websites is not governed by this policy, but instead is governed by the privacy policies of those third party websites. We are not responsible for the information practices of such third party websites.

THIRD-PARTY LINKS

We have implemented safeguards to protect the information we collect from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. Please be aware that despite our efforts, no data security measures can guarantee 100% security. You should take steps to protect against unauthorized access to your password, phone, and computer by, among other things, signing off after using a shared computer, choosing a robust password that nobody else knows or can easily guess, and keeping your log-in and password private. We are not responsible for any lost, stolen, or compromised passwords or for any activity on your account via unauthorized password activity.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng các hình thức bảo mật để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập được từ việc mất, sử dụng sai mục đích, truy cập vượt quyền hạn, tiết lộ, chỉnh sửa và phá hoại thông tin. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách, vui lòng lưu ý rằng không có một hình thức bảo mật thông tin có thể đảm bảo bảo mật 100%. Quý khách cần đảm bảo rằng không có ai được truy cập trái phép mật khẩu, điện thoại, máy tính bằng cách đăng xuất khỏi máy tính dùng chung, chọn sử dụng mật khẩu an toàn mà không ai có thể đoán một cách dễ dàng và không cung cấp thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của Quý khách cho một ai khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất mát, trộm cắp cũng như việc xâm phận mật khẩu hoặc bất cứ hoạt động nào của tài khoản cá nhân của Quý khách qua việc sử dụng mật khẩu trái phép.

WHAT CHOICES DO I HAVE REGARDING USE OF MY PERSONAL INFORMATION?

We may send periodic promotional or informational emails to our clients. You may opt-out of such communications by following the opt-out instructions contained in the e-mail. Please note that it may take up to 10 business days for us to process opt-out requests. If you opt-out of receiving emails about recommendations or other information we think may interest you, we may still send you e-mails about any Services you have requested or received from us.

CHILDREN UNDER 13

Our products and services are not designed for children under 13. If we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we will delete such information from our systems.

CONTACT US

Nếu Quý khách có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới việc bảo mật Dịch vụ của WowMelo, hoặc nếu Quý khách muốn khiếu nại, vui lòng gửi thư tới info@WowMelo.com.

CHANGES TO THIS POLICY

Chính sách này được áp dụng từ ngày có hiệu lực như nêu trên. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này, vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên. Chúng tôi sẽ thông báo các thay đổi về chính sách này trên trang web của chúng tôi. Nếu việc thay đổi ảnh hưởng tới mô hình hoạt động liên quan tới các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ trước đó từ Quý khách, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo tới Quý khách bằng cách nêu rõ các thay đổi trên trang web của chúng tôi.https://customer.wowmelo.com/

Wowmelo sẵn sàng hỗ trợ bạn !
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish