Month: October 2021

Phương thức tính điểm tín dụng CIC

Bạn đang có nhu cầu vay tiêu dùng, nhưng không biết điểm tín dụng của mình có đáp ứng được nhu cầu cần vay hay không? Ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc công ty tài chính thường xuyên dựa trên điểm tín dụng để quyết định khả năng vay của khách hàng. Vậy

Assessment & Collection Executive

About Wowmelo: WowMelo is an innovative payment platform that wants to make it easier for people to shop online. We help to make shopping as simple and safe as possible with the “buy now pay later” model.We offer a pay after delivery option in a smooth one-click purchase experience that lets consumers pay after they

Wowmelo sẵn sàng hỗ trợ bạn !
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish