Điều khoản Sử dụng
CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB (“ĐIỀU KHOẢN”) LÀ HỢP ĐỒNG HỢP PHÁP GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ WOWMELO TRADING LTD (“WOWMELO”). ÁC ĐIỀU KHOẢN DƯỚI ĐÂY GIẢI THÍCH RÕ QUYỀN HẠN SỬ DỤNG TRANG WEB WWW.WOWMELO.COM/ (“TRANG WEB”. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ ĐIỀU KHOẢN NÀY; NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO,VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB NÀY.

Thay đổi

WowMelo có thể thay đổi bất cứ nội dung nào trên trang web bất cứ lúc nào. WowMelo có thể thay đổi, cập nhật, thêm hoặc loại bỏ bất cứ phần nào của Điều khoản này bằng việc thông báo về thay đổi trên trang web. Việc sử dụng trang web này sau khi WowMelo thay đổi Điều khoản Sử dụng đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với các điều khoản được cập nhật; nếu Quý khách không đồng ý với bất cứ điều khoản mới được cập nhật nào, vui lòng dừng việc sử dụng trang web.

Sử dụng chung

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc Quý khách thể hiện, công nhận và đồng ý rằng Quý khách trên 18 tuổi. Nếu Quý khách chưa đủ 18 tuổi, Quý khách có thể không được sử dụng trang web này bất cứ lúc nào hoặc bất cứ bằng cách nào hoặc cung cấp thông tin cho WowMelo hoặc trang web này.

Các nội dung được cung cấp trên trang web này được đăng ký bản bản quyền và thương hiệu bởi WowMelo hoặc các bên thứ 3 cung cấp giấy phép và nhà cung cấp nội dung (gọi chung là “bộ tài liệu”). Bộ tài liệu sẽ bao gồm cả logo, sản phẩm đồ họa, video, hình ảnh, phần mềm và các nội dung khác.

Tùy theo Điều khoản & điều kiện của Điều khoản sử dụng này, và tùy theo việc tuân thủ của Quý khahcs, WowMelo cho phép Quý khách quyền sử dụng có hạn, không độc quyền, không chuyển đổi và được hiển thị Bộ tài liệu cũng như sử dụng trang web này với mục đích cá nhân. Ngoài các quyền lợi vừa nêu trên, Quý khách không có các quyền nào khác liên quan tới việc sử dụng trang web này và Bộ tài liệu. Quý khách không được phép chỉnh sửa, thay đổi, sao chép, tạo bất cứ nội dụng sáng tạo nào dựa trên hoặc khai thác trang web này và Bộ tài liệu dưới bất cứ hình thức nào.

Nếu Quý khách vi phạm bất cứ điều khoản nào, thì quyền sử dụng cho phép phía trên sẽ được chấm dứt ngay lập tức và Quý khách sẽ được yêu cầu xóa hủy bất cứ Bộ tài liệu nào được tải về hoặc in ra từ WowMelo.

Sử dụng trang web

Quý khách có thể xem trang web mà không cần phải đăng ký với WowMelo.

Đường link tới bên thứ 3

Trang web này có thể được liên kết tới các trang web khác mà không được kiểm soát hoặc điều hành bởi WowMelo (gọi chung là “Bên thứ 3”). Một số khu vực của trang web cho phép Quý khách tương tác hoặc/và thực hiện giao dịch với các Bên thứ 3, và, nếu áp dụng được, cho phép Quý khách thay đổi cài đặt bảo mật trong tài khoản của Quý khách với Bên thứ 3 để cho phép chia sẻ các hoạt động của Quý khách trên trang web này với tài khoản trên trang web của Bên thứ 3 và, trong một số trường hợp, Quý khách sẽ được chuyển tới trang web của Bên thứ 3 qua đường link cho dù có thể trên giao diện thì Quý khách vẫn ở trên trang web của chúng tôi. Trong bất cứ trường hợp nào, Quý khách phải công nhận và đồng ý rằng việc Quý khách sử dụng trang web của Bên thứ 3 sẽ được quản lý bởi Bên thứ 3 theo chính sách, điều khoản điều kiện và/hoặc hướng dẫn sử dụng Khách hàng của Bên thứ 3. Quý khách phải đồng ý tuân thủ theo chính sách, điều khoản điều kiện và/hoặc hướng dẫn sử dụng Khách hàng của Bên thứ 3 kể từ đây. WowMelo sẽ cung cấp đường link tới trang web của Bên thứ 3 để Quý khách có thể tiện lợi truy cập, bao gồm, không giới hạn tới, sự trung thực, chính xác, chất lượng hoặc sự hoàn thiện về mặt nội dung, dịch vụ, đường link hiển thị và/hoặc các hoạt động khác được thực hiện trên hoặc qua trang web của Bên thứ 3. QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý VỚI VIỆC WOWMELO SẼ KHÔNG, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM, DỊCH CỤ, THÔNG TIN, NGUỒN THÔNG TIN VÀ/HOẶC NỘI DUNG CÓ TRÊN HOẶC QUA TRANG WEB CỦA BÊN THỨ 3 VÀ/HOẶC HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN THÔNG CỦA BÊN THỨ 3, HOẶC CHHO BẤT CỨ MỘT TỔN THẤT NÀO LIÊN QUAN TỚI VÀ/HOẶC MẤT MÁT HOẶC HƯ TỔN DO VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BẤT CỨ NỘI DUNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NÀO CỦA BÊN THỨ 3. Tất cả các thông tin về Bên thứ 3 liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, in ấn, tổ chức của Bên thứ 3 đều không nằm trong hoặc được diễn giải là được WowMelo ủng hộ và khuyên dùng.

Hình thức truyền thông điện tử

Bằng việc sử dụng trang web này và việc cung cấp thông tin cá nhân, Quý khách đồng ý nhận các hình thức truyền thông điện tử, bao gồm thông báo qua kênh điện tử, từ WowMelo. Tất cả các hình thức truyền thông điện tử có thể bao gồm thông báo về cước phí, thông tin về giao dịch và các thông tin khác liên quan tới trang web này được thể hiện trên hoặc qua trang web này. Các hình thức truyền thông điện tử này là một phần của mối quan hệ giữa Quý khách và WowMelo. Quý khách đồng ý rằng các thông báo, hợp đồng/văn bản chấp thuận, văn bản cung cấp thông tin hoặc các hình thức truyền thông khác mà chúng tôi có thể gửi qua kênh điện tử là phù hợp theo các yêu cầu về mặt pháp lý, bao gồm hình thức truyền thông qua văn bản.

Chính sách bảo mật của trang web

Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật của trang web của WowMelo trên trang web này. Chính sách này sẽ giải thích cụ thể cách chúng tôi sử dụng các thông tin mà Quý khách cung cấp qua trang web này.

Các hoạt động không được phép

Khi sử dụng trang web này, Quý khách đồng ý KHÔNG làm các việc sau:

  • Truyền tải các quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, spam, thư dây chuyền, thông tin bán hàng đa cấp hoặc các thông tin tương tự mà không được phép hoặc quyền.
  • Sử dụng robot hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập trang web.
  • Thực hiện các hành động gây quá tải cho hệ thống hạ tầng.
  • Đăng tải các thông tin trái ngược với hình ảnh công cộng, tài sản trí tuệ hoặc danh tiếng của WowMelo.

Danh sách trên chỉ nêu ra các ví dụ và không phải là danh sách đầy đủ, hoàn thiện. WowMelo được phép chấm dứt quyền truy cập tài khoản của Quý khách và khả năng đăng tải thông tin trên trang web này với bất cứ lí do nào mà không cần thông báo hoặc cho bất cứ hành động nào của Quý khách mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc gây ảnh hưởng tới trang web này hoặc các Khách hàng sử dụng khác của WowMelo. WowMelo có thể báo cho các cơ quan pháp lý có thẩm quyền về những hành vi bất hợp pháp, hoặc bất cứ báo cáo nào WowMelo nhận được về các hành vi bất hợp pháp. Khi được các cơ quan luật pháp yêu cầu hoặc tùy theo lựa chọn của WowMelo, chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan luật pháp để điều tra các trường hợp nghi là có hành vi bất hợp pháp trên trang web này hoặc trên Internet nói chung.

Quý khách đồng ý rằng WowMelo cùng ban giám đốc, ban điều hành, nhân viên, đại diện, nhà cung cấp giấy phép và đối tác kinh doanh của WowMelo sẽ không phải chịu trách nhiệm bất cứ bồi thường, hư hỏng, trách nhiệm/nghĩa vụ và phí tổn (bao gồm phí luật sư và phí bào chữa) liên quan tới việc hoặc trong trường hợp Quý khách trốn trách trách nhiệm/nghĩa vụ hoặc trong trường hợp Bên thứ 3 yêu cầu vì Quý khách vi phạm luật/quy định ban hành áp dụng, hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền lợi của các Bên thứ 3 khác.

Quyền sở hữu

WowMelo là thương hiệu đăng ký bản quyền tại Việt Nam. Tất cả các thương hiệu, tên hoặc logo trên trang web này là tài sản sở hữ của chủ hợp pháp liên quan.

Trừ khi được đính chính khác với Điều khoản sử dụng này, tất cả các thông tin hiển thị trên trang web này, bao gồm tài liệu, thiết kế trang web, nội dung, đồ họa, logo, hình ảnh, biểu tượng (icon)và các tài liệu liên quan là sản phẩm sở hữu của riêng WowMelo. Tất cả cả quyền lợi khác không nêu trong đây cũng được đảm bảo cho riêng WowMelo. Trừ các trường hợp có yêu cầu khác hoặc bị hạn chế bởi pháp luật, tất cả các trường hợp làm lại, tái sử dụng, phát tán, sửa đổi, điều chuyển, in ấn bất cứ sản phẩm bản quyền nào đều bị nghiêm cấm nếu không xin phép chủ sỡ hữu bản quyền trước.

Ghi chú về tính đảm bảo chính xác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các rủi ro liên quan tới việc Quý khách sử dụng trang web này. Bộ tài liệu có thể có một số thông tin chưa chính xác hoặc lỗi chính tả hoặc một số lỗi khác. WowMelo sẽ không đảm bảo sự chính xác về thời gian của những tài liệu trên trang web này. WowMelo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hoặc thiếu sót liên quan tới Bộ tài liệu, cho dù có phải do WowMelo, các bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc các bên khác cung cấp hay không.

WOWMELO, CHO BẢN THÂN VÀ CÁC BÊN CẤP PHÉP, SẼ KHÔNG THỂ HIỆN, NGẦM Ý HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ MẶT LUẬT PHÁP, ĐẢM BẢO HOẶC BẢO LÃNH CHO BẤT CỨ VIỆC GÌ LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB NÀY, HAY BẤT CỨ TÀI LIỆU NÀO LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH TRUNG THỰC, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO HOẶC TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ HOẶC THỂ HIỆN TRÊN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM KHÔNG HẠN CHẾ TỚI BỘ TÀI LIỆU. TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU RÕ CỤ THỂ, TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI PHÁP LUẠT ÁP DỤNG, TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ HOẶC THỂ HIỆN TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THEO HÌNH THỨC “NHƯ VẬY”, “NHƯ CÓ SẴN” VÀ “THEO THỰC TRẠNG”SẼ KHÔNG CÓ NGẦM Ý ĐẢM BẢO VIỆC ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN LỢI CỦA BÊN THỨ 3. WOWMELO SẼ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG MÁY TÍNH CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG DÍNH VIRUS, PHẦN MỀM THEO DÕI HOẶC CÁC MÃ ĐỘC.

Hạn chế về trách nhiệm

KHÔNG MỘT PHẦN/BỘ PHẬN NÀO CỦA WOWMELO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HƯ TỔN GÂY RA BỞI VIỆC QUÝ KHÁCH HIỂN THỊ, SAO CHÉP HOẶC TẢI BẤT CỨ TÀI LIỆU NÀO LÊN HOẠC TỪ TRANG WEB NÀY. KHÔNG MỘT PHẦN/BỘ PHẬN NÀO CỦA WOWMELO TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC HƯ TỔN GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, HOẶC LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC NÀO ĐÓ (BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU, DOANH THU, LỢI NHUẬN HOẶC CÁC LỢI THẾ VỀ MẶT KINH TẾ) CHO DÙ CÁC TRƯỜNG HỢP XẢY RA NHƯ THẾ NÀO, KỂ CẢ KHI MỘT PHẦN/BỘ PHẬN CỦA WOWMELO BIẾT HOẶC NÊN BIẾT VỀ VIỆC HƯ TỔN CÓ THỂ XẢY RA.

Luật pháp Việt Nam và Sử dụng Dịch vụ ngoài lãnh thổ Việt Nam

WomMelo kiểm soát và vận hành trang web này từ văn phòng chính tại Việt Nam và Bộ tài liệu có thể không phù hợp hoặc không sử dụng được tại các nước khác. Nếu Quý khách chọn sử dụng trang web này ngoài lãnh thổ Việt Nam, Quý khách sẽ chịu hoàn toàn trách nhiêm cho việc tuân thủ theo luật pháp địa phương hiện hành.

Phản hồi và phản ánh

WowMelo sẽ khuyến cáo Quý khách nếu chúng tôi nhận thấy Quý khách không tuân thủ với các Điều khoản này và sẽ đề xuất phương án giải quyết. Tuy nhiên, một số vi phạm nhất định, tùy theo WowMelo quyết định, có thể khiến quyền truy cập trang web này của Quý khách bị ngừng mà không cần có thông báo trước. Bất cứ tranh chấp hoặc không đồng thuận với Điều khoản hoặc trang web này, hoặc mối quan hệ về kinh doanh giữa Quý khách và WowMelo sẽ được xử tại toà án Việt Nam.

Thỏa thuận chung

Nếu bất cứ Điều khoản nào trong đây không đồng nhất với pháp luật hiện hàng, thì các điều khoản đó sẽ được coi như là phản ánh ý định của các bên, và không một điều khoản nào khác phải điều chỉnh theo. Nếu WowMelo không thực hiện theo đúng bất cứ Điều khoản nào trong đây, thì việc đó sẽ không được tính là lí do để miễn hoặc loại bỏ các điều khoản đó. Các Điều khoản này là thỏa thuận giữa riêng Quý khách và WowMelo và thay thế bất cứ các thỏa thuận/đàm phán/thảo luận trước đó hoặc tại thời điểm hiện tại. Quyền sở hữu, lưu ý về tính đảm bảo, diễn tả được thực hện bởi Quý khách, bồi thường, giới hạn về mặt trách nhiệm và quy định chung sẽ vẫn được áp dụng ngay cả khi thỏa thuận này chấm dứt.

Liên hệ với chúng tôi
Vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.
    090 9011 869